Akriliniai dažai ypač elastingi AF 645

Akriliniai dažai ypač elastingi

Ypač elastingi akriliniai fasadiniai dažai

Ekologiški;
Padengia iki 1,2 mm įtrūkimus;
Atsparūs aplinkos poveikiui;
Hidrofobiški;
Atsparūs valymui;
Tonuojami pagal Alpol ir kitų žinomiausių gamintojų spalvų paletes


Visiems tvirtiems mineraliniams ir organiniams paviršiams dažyti patvariu elastingu, dekoratyviniu ir apsauginiu sluoksniu viduje ir išorėje.  Sukuria elastingą, matinę dangą, labai atsparią vandens skvarbai, nešvarumams ir biologinei korozijai.  Rekomenduojami paviršiams, kuriuose yra iki 1,2 mm pločio stabilių kapiliarinių ir sutraukiamųjų įtrūkių, dažyti (dukart dažant). Gali būti naudojami fasadams su šiltinimo sistemomis atnaujinti.  Netinka konstrukcinio pobūdžio nestabilizuotiems įtrūkiams dažyti. Yra baltos, ALPOL COLOR spalvų paletės ir kitų palečių spalvų.

Pagrindas ir jo paruošimas


Pagrindo rūšis:

Tinkamai išdžiovintas cemento kalkių tinkas, betoniniai paviršiai ir kiti mineraliniai pagrindai, kuriems nereikia ypač laidžių dangų. Dekoratyviniu plonasluoksniu tinku tinkuotos šiltinimo sistemos su polistireniniu putplasčiu. Gerai prigludusios dispersinių ir mineralinių dažų dangos. Nenaudoti mediniams pagrindams.

Pagrindo paruošimas:

Pagrindas turi būti sausas, švarus, tvirtas ir patvarus, nedulkėtas, be riebių dėmių, biologinės ir cheminės kilmės nuobėgų (druskų ar korozijos). Senus pagrindus būtina nuplauti suslėgtu vandeniu. Pašalinti visus netvirtus, nuo pagrindo atšokusius sluoksnius. Nelygumus išlyginti ir užglaistyti. Sugeriančius mineralinius paviršius gruntuoti sugeriančių pagrindų bespalviu gruntu ALPOL AG 704. Kreidingus arba dulkančius pagrindus sutvirtinti giliosios skvarbos gruntu ALPOL AG 700. Jeigu dažomas naujas cementinis kalkių tinkas, būtina jį džiovinti ne mažiau nei 4 savaites. Naują akrilinį ir silikoninį dekoratyvinį tinką anksčiausiai galima dažyti po 3 dienų, kai nutinkuojama, mineralinį ir silikatinį – anksčiausiai po 14 dienų. Dekoratyvinio tinko didesnius nei 1,2 mm įtrūkimus užpildyti elastinga užpilomąja mase, kurią galima dažyti, cementinio kalkių tinko įtrūkimus iškalti ir užpildyti tinkamai parinktu tinko skiediniu.

Naudojimo būdas

Naudojimo būdas:

Pakuotėje yra paruoštas naudoti produktas. Gerai išmaišytus dažus tepti teptuku arba dažymo voleliu. Rekomenduojama dažyti dviem sluoksniais, neskiesti. Antrą sluoksnį galima tepti, kai visiškai išdžiūsta pirmasis. Rekomenduojama visą fasadą dažyti vienos gamybos serijos dažais arba sumaišyti skirtingų gamybos serijų dažus, kad nesiskirtų spalvotų dažų atspalviai. Dažant dažus reguliariai maišyti, o jeigu nenaudojami – sandariai uždaryti. Panaudotus darbo įrankius plauti vandeniu.

Pastabos, rekomendacijos

Darbų atlikimo sąlygos

Darbus atlikti, kai aplinkos ir pagrindo temperatūra nuo +5°C iki +25°C. Į dažus nepilti vandens, jokių kitų dažų ar preparatų. Nedažyti saulės spindulių tiesiogiai veikiamų paviršių, pučiant stipriam vėjui ir esant aukštam oro drėgniui. Vienas dažų sluoksnis džiūsta apie 3 valandas. Sluoksnis visiškai sukietėja po mažiausia 24 valandų. Žema temperatūra ir aukštas drėgnis pailgina dažų džiūvimo ir kietėjimo laiką. Naują dažų dangą saugoti nuo kritulių, kol visiškai išdžiūsta – naudoti tinkamas apsaugos priemones.

Pastabos

Techniniai duomenys ir informacija apie naudojimo būdą nurodyti (23±2)°C temperatūros ir (50±5)% oro santykinio drėgnio sąlygomis. Kitomis sąlygomis džiūvimo trukmė gali keistis. Sudėtyje yra: 5-chlor-2-metil-4-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-4-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] mišinys (3:1). Gali sukelti alerginę reakciją. Naudoti apsauginius akinius. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Saugoti odą – dėvėti apsauginius rūbus ir mūvėti apsaugines pirštines. Saugoti nuo vaikų. Šviežius nešvarumus valyti vandeniu. Gamintojas neatsako už žalą, padarytą netinkamai ar ne pagal paskirtį naudojant gaminį.

Laikymas

Originalioje, nepažeistoje pakuotėje ir sausose patalpose – 12 mėnesių nuo pagaminimo datos. Saugoti, kad neužšaltų pervežant ir laikant.

Bendrieji patarimai

Darbus atlikti laikantis statybos darbų reikalavimų, atitinkamų darbo saugos normų ir taisyklių. Taikomasis dokumentas: PN-EN 1062-1:2005. Išduotas Valstybinio higienos instituto pasas

Techniniai duomenys


Techniniai duomenys

Sudėtis: akrilo vandens dispersija, titano baltasis, neorganiniai pigmentai, priedai

Tūrio tankis:

1,4 kg/dm3

Vieno sluoksnio pradinio džiūvimo laikas (dulkių sausumas):

apie 3 val.

Antro sluoksnio dažymo laikas:

po 24 val.

Dažų danga visiškai sukietėja:

po 24 val.

Blizgesys:

G3 (matinis)

Sluoksnio storis:

E3 (100–200 µm)

Grūdelių dydis:

S1 (smulkūs)

Vandens garų laidumo koeficientas:

V3 (silpnas)

Vandens laidumas:

W3 (≤ 0,1 kg/(m2·h0,5))

Įtrūkių padengimas:

A3 (>500 µm i ≤1250 µm)

Anglies dioksido laidumas:

C1 (< 5 g/(m2 d))

Sąnaudos dažant du kartus:

apie 0,2–0,6 l/m2 *

Lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis:

≤ 40 g/l

Spalva: balta ir spalvos pagal ALPOL COLOR spalvų paletę

* sąnaudos priklauso nuo įtrūkių kiekio ir pločio bei pagrindo tipo ir paviršiaus faktūros

Gamintojas

ALPOL GIPS Sp. z o.o., Fidor, 26-200 Końskie, Lenkija

Klientų aptarnavimo skyrius: tel. +48 41/ 372 11 09, fax +48 41/ 372 11 13,  www.alpol.pl