Betonkontaktas betono paviršių gruntas Alpol AG 702

Betonkontaktas betono paviršių gruntas Alpol AG 702

Betonkontaktas betono paviršių gruntas Alpol AG 702

AG 702 šiurkščiam, kibumą gerinančiam sluoksniui po tinku paruošti ant betono ir keraminio pagrindo bei pagrindo įgeriamumui išlyginti ir sumažinti. Tinka naudoti viduje po gipso tinku, taip pat pastatų viduje ir išorėje po mineraliniu tinku.

Betonkontakto kaina:
5 kg - 11,99 €
20 kg - 39,90 €


 

 

Pagrindas ir jo paruošimas

Pagrindo tipas

Gelžbetonio ir betono elementai ir surenkamieji elementai, betono klojiniai, plytų ir keraminių tuščiavidurių blokelių mūras.

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti švarus, vienalytis, sausas, be nešvarumų, dulkių ir riebių dėmių. Pašalinti senus, pleišėjančius dažų sluoksnius. Trūkumus ir nelygumus užpildyti greitojo rišimo ALPOL AZ 130 arba lyginamuoju skiediniu ALPOL AZ 135.

Naudojimo būdas

Naudojimas

Prieš naudojant gruntą gerai išmaišyti. Maišymą būtina pakartoti dažant, kad ant indo dugno nesusidarytų nuosėdų. Neskiesti vandeniu. Gruntą tepti dažymo teptuku ar šepečiu, gerai įtrinti į pagrindą.

Pastabos, rekomendacijos

Darbų atlikimo sąlygos

Darbus atlikti, kai aplinkos ir pagrindo temperatūra nuo +5°C iki +30°C. Į preparatą nepilti jokių kitų medžiagų. Saugoti, kad šviežiai paklotas gruntas pernelyg nesudrėktų ir nesulytų.

Laikymas

Originaliose, nepažeistose pakuotėse - 9 mėnesiai nuo pagaminimo datos. Saugoti, kad neužšaltų ir neperkaistų pervežant ir laikant.

Pastabos

Techniniai duomenys ir informacija apie naudojimo būdą nurodyti (20±2)°C temperatūros ir (65±5)% oro santykinės drėgmės sąlygomis. Kitomis sąlygomis džiūvimo trukmė gali keistis. Sudėtyje yra: 5-chlor-2-metil-4-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-4-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] mišinys (3:1). Gali sukelti alerginę reakciją. Naudoti apsauginius akinius. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Saugoti odą - dėvėti apsauginius rūbus ir mūvėti apsaugines pirštines. Saugoti nuo vaikų. Įrankius valyti vandeniu. Gamintojas neatsako už žalą, padarytą netinkamai ar ne pagal paskirtį naudojant gaminį.

Bendrieji patarimai

Darbus atlikti laikantis statybos darbų reikalavimų, atitinkamų darbo saugos normų ir taisyklių. Taikomasis dokumentas:  PN-C-81906:2003. Produktui suteiktas Valstybinio higienos instituto higienos pasas.

Techniniai duomenys

Techniniai duomenys

Sudėtis: stireno ir akrilo dervų, mineralinių užpildų ir konservantų vandens dispersija

Savybės

Vienetas

Vertė

Tūrio tankis

kg/dm3

apie 1,3

Nelakiųjų medžiagų kiekis

masės %

apie 48

Skiedžiamumas vandeniu

-

visiškas

Lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis

g/l

≤ 30

Sąnaudos

kg/m2

apie 0,3

Spalva: spalvos skystis, be nuosėdų, nesusisluoksniavęs, be stingimo pėdsakų