Silikoniniai elastingi fasadiniai dažai AF 685

Silikoniniai elastingi fasadiniai dažai

Silikoniniai elastingi fasadiniai dažai

Ekologiški;
Kvėpuojantys;
Pralaidūs vandens garams;
Padengia iki 0,25 mm įtrūkimus;
Atsparūs aplinkos poveikiui;
Hidrofobiški;
Atsparūs valymui;
Atsparūs grybeliams ir pelėsiams;
Vidaus ir išorės darbams;
Tonuojami pagal Alpol ir kitų žinomiausių gamintojų spalvų paletes

Visiems tvirtiems mineraliniams ir organiniams paviršiams dažyti didesnio elastingumo dekoratyviniu ir apsauginiu sluoksniu viduje ir išorėje. Sukuria elastingą, garams laidžią, matinę dangą, labai atsparią vandens skvarbai, nešvarumams ir biologinei korozijai.  Rekomenduojami paviršiams, kuriuose yra iki 0,25 mm pločio stabilių kapiliarinių ir sutraukiamųjų įtrūkių, dažyti (dukart dažant). Gali būti naudojami fasadams su šiltinimo sistemomis atnaujinti.  Netinka konstrukcinio pobūdžio nestabilizuotiems įtrūkiams dažyti. Yra baltos, ALPOL COLOR spalvų paletės ir kitų palečių pasirinktų spalvų.

Pagrindas ir jo paruošimas


Pagrindai:
tinkamai išdžiovintas cemento kalkių tinkas, betoniniai paviršiai ir kiti mineraliniai pagrindai. Dekoratyviniu plonasluoksniu tinku tinkuotos šiltinimo sistemos. Gerai prigludusios dispersinių ir mineralinių dažų dangos. Nenaudoti mediniams pagrindams
Pagrindo paruošimas:
pagrindas turi būti sausas, švarus, tvirtas ir patvarus, nedulkėtas, be riebių dėmių, biologinės ir cheminės kilmės nuobėgų (druskų ar korozijos). Senus pagrindus būtina nuplauti suslėgtu vandeniu. Pašalinti visus netvirtus, nuo pagrindo atšokusius sluoksnius. Nelygumus išlyginti ir užglaistyti. Sugeriančius, kreidingus ar dulkančius mineralinis pagrindus prieš dažant gruntuoti mineralinių pagrindų silicio polimerų gruntu ALPOL AG 707. Dažant naują cemento kalkių tinką bent 4 savaites išdžiovinti. Naują akrilo ir silikono dekoratyvinį tinką anksčiausiai galima dažyti po 3 dienų, kai nutinkuojama, mineralinį ir silikatinį – anksčiausiai po 14 dienų. Didesnius nei 0,25 mm įtrūkius rekomenduojama prieš dažant gruntuoti ir nudažyti ypač elastingais akrilo dažais ALPOL AF 645. Didesnius nei 1,2 mm dekoratyvinio tinko įtrūkius užpildyti elastinga užpildymo mase, kuri tinkama dažyti, o cemento kalkių tinko įtrūkius iškalti ir užpildyti tinkamai parinktu tinko skiediniu

Naudojimo būdas


Naudojimo būdas:
Pakuotėje yra paruoštas naudoti produktas. Gerai išmaišytus dažus tepti teptuku arba dažymo voleliu. Rekomenduojama dažyti dviem sluoksniais, neskiesti. Antrą sluoksnį galima tepti, kai visiškai išdžiūsta pirmasis. Rekomenduojama visą fasadą dažyti vienos gamybos serijos dažais arba sumaišyti skirtingų gamybos serijų dažus, kad nesiskirtų spalvotų dažų atspalviai. Dažant dažus reguliariai maišyti, o jeigu nenaudojami – sandariai uždaryti. Panaudotus darbo įrankius plauti vandeniu.

Pastabos, rekomendacijos


Darbų atlikimo sąlygos:
Darbus atlikti, kai aplinkos ir pagrindo temperatūra nuo +5 °C iki +25 °C. Į dažus nepilti vandens, jokių kitų dažų ar preparatų. Nedažyti saulės spindulių tiesiogiai veikiamų paviršių, pučiant stipriam vėjui ir esant aukštam oro drėgniui. Vienas dažų sluoksnis džiūsta apie 3 valandas. Sluoksnis visiškai sukietėja po mažiausia 24 valandų. Žema temperatūra ir aukštas drėgnis pailgina dažų džiūvimo ir kietėjimo laiką. Naują dažų dangą saugoti nuo kritulių, kol visiškai išdžiūsta – naudoti tinkamas apsaugos priemones.

Pastabos:
Techniniai duomenys ir informacija apie naudojimo būdą nurodyti (23±2) °C temperatūros ir (50±5) % oro santykinio drėgnio sąlygomis. Kitomis sąlygomis džiūvimo trukmė gali keistis. Sudėtyje yra: 5-chlor-2-metil-4-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-4-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] mišinys (3:1). Gali sukelti alerginę reakciją. Naudoti apsauginius akinius. Dažų patekus į akis, nedelsiant akis gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Taip pat saugoti odą – dėvėti apsauginius rūbus ir mūvėti apsaugines pirštines. Saugoti nuo vaikų. Šviežius nešvarumus valyti vandeniu. Gamintojas neatsako už žalą, padarytą netinkamai ar ne pagal paskirtį naudojant gaminį.

Laikymas:
Originalioje, nepažeistoje pakuotėje ir sausose patalpose – 12 mėnesių nuo pagaminimo datos. Saugoti, kad neužšaltų pervežant ir laikant.

Bendrieji patarimai:
Darbus atlikti laikantis statybos darbų reikalavimų, atitinkamų darbo saugos normų ir taisyklių.

Taikomasis dokumentas: PN-EN 1062-1:2005.

Išduotas Valstybinio higienos instituto pasas.

Techniniai duomenys

Techniniai duomenys:

Sudėtis: silikono ir akrilo dervų vandens dispersija, neorganiniai pigmentai, priedai

Tūrio tankis:

1,5 kg/dm3

Vieno sluoksnio pradinio džiūvimo laikas (dulkių sausumas):

apie 3 val.

Antro sluoksnio dažymo laikas:

po 24 val.

Dažų danga visiškai sukietėja:

po 24 val.

Blizgesys:

G3 (matinis)

Sluoksnio storis:

E3 (100–200 µm)

Grūdelių dydis:

S1 (smulkūs)

Vandens garų laidumo koeficientas:

V2 (vidutinis)

Vandens laidumas:

W3 (≤ 0,1 kg/(m2·h0,5)

Įtrūkių padengimas:

A1 (>100 µm ir ≤ 250 µm)

Anglies dioksido laidumas:

C0 (nėra reikalavimų)

Sąnaudos dažant du kartus:

apie 0,2–0,6 l/m2 *

Lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis:

≤ 40 g/l

Spalva: balta ir spalvos pagal ALPOL COLOR spalvų paletę

* sąnaudos priklauso nuo įtrūkių kiekio ir pločio bei pagrindo tipo ir paviršiaus faktūros

ALPOL GIPS Sp. z o.o., Fidor, 26-200 Końskie, Lenkija

Klientų aptarnavimo skyrius: tel. +48 41 372 11 09, faks. +48 41 372 11 13, www.alpol.pl