Gipsinis tinkas Alpol AG T29

Gipsinis tinkas Alpol AG T29

Gipsinis tinkas Alpol

Vienam gipso tinko sluoksniui rankiniu būdu kloti ant sienų ir lubų patalpose, kuriose nuolat nesusidaro drėgmė ir nesikaupia vandens garų kondensatas. Labai geras keraminių dangų, dekoratyvinio tinko, išlyginamojo glaisto, tapetais ir dažų pagrindas. Mažiausias tinko sluoksnio storis: 8 mm. Naudoti pastatų viduje.

Gipsinio tinko kaina: 20 kg - 9,5 € 

 

Pagrindas ir jo paruošimas

Pagrindo tipas

Plytų, keraminių tuščiavidurių, silikatinių plytų ir akytojo betono blokelių mūras, surenkamųjų betono elementų sienos ir perdangos. Seni, neišdūlėję cemento ir kalkių tinko paviršiai.

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, švarus ir tvirtas, be dulkių ir riebių dėmių. Trūkumus ir nelygumus užpildyti rankiniu gipso tinku ALPOL AG T29 ne vėliau kaip valanda prieš tinkuojant. Vietas, kur gali susidaryti įtrūkių, pvz., įvairių konstrukcijų medžiagų sandūras, statybinių angų kampus ir pan., sutvirtinti stiklo pluošto armatūros tinklu su 10 mm akutėmis, kuris įleidžiamas į gipso tinką. Prieš klojant tinką silpnus paviršius sutvirtinti giliosios skvarbos gruntu ALPOL AG 700. Bent prieš 24 valandas prieš klojant tinką būtina betoninius paviršius gruntuoti gruntu ALPOL AG 702, o labai imlius ar skirtingo imlumo paviršius – gruntu ALPOL AG 703. Visus plieno elementus (staktas, instaliacijų vamzdžius, turėklus ir pan.) saugoti nuo tiesioginio kontakto su gipsu, kuris skatina koroziją.

Naudojimo būdas

Naudojimo būdas

Gipso tinką išmaišyti inde lėtaeigiu maišytuvu ir tolygiai kloti ant sienos glaistytuvu ar plačia mente. Taip paklotą tinką paskirstyti H tipo lentjuoste. Šiek tiek sukietėjus tinkui, maždaug po 50 minučių, tinko paviršių išlyginti trapecine lentjuoste. Po dar 30 minučių tinką nugludinti (nurėžti) tinką plačia mente, laikoma statmenai su sienos plokštuma. Iki galutinai tinkas sukietėja, po maždaug 20 minučių, tinko paviršių sudrėkinti vandeniu ir nušveisti mente su kempine, kad jo paviršiuje susidarytų vadinamasis „pienelis“. Po 20 minučių tinko paviršių nugludinti plačiąja mente, laikoma lygiagrečiai su sienos plokštuma, kad tinkas galutinai pasidarytų glotnus. Jeigu šios operacijos metu nesusidaro pakankamai „pienelio“, tinką reikia papildomai sudrėkinti. Optimali tinko apdorojimo trukmė yra apie 120 minučių. Paviršius, ant kurių bus klijuojamos plytelės, palikti „pašiauštus“ – nereikia jų dantyti ar gludinti. Storesniam gipso sluoksniui gauti tinką kloti sluoksniais, taikant metodą „drėgnas ant drėgno“.

Pastabos, rekomendacijos

Darbų atlikimo sąlygos

Darbus atlikti nuo +5°C iki +25°C aplinkos temperatūroje. Nepilti jokių kitų medžiagų. Šviežią tinką saugoti, kad pernelyg neperdžiūtų ir nesudrėktų. Kiekvienam ruošiniui naudoti švarius indus ir įrankius.

Pastabos

Techniniai duomenys ir informacija apie naudojimo būdą nurodyti (20±2)°C temperatūros ir (65±5)% oro santykinės drėgmės sąlygomis. Kitomis sąlygomis sunaudojimo trukmė gali skirtis. Naudoti atitinkamas akių, kvėpavimo takų ir odos apsaugos priemones. Sumaišius su vandeniu, pasireiškia šarminė reakcija. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Saugoti nuo vaikų. Įrankius valyti vandeniu. Gamintojas neatsako už žalą, padarytą netinkamai ar ne pagal paskirtį naudojant gaminį.

Laikymo sąlygos

Originaliose, nepažeistose pakuotėse ir sausose patalpose - 3 mėnesiai nuo pagaminimo datos. Saugoti, kad nesudrėktų pervežant ir laikant.

Bendrieji patarimai

Tinkavimo darbus atlikti laikantis statybos darbų reikalavimų, atitinkamų darbo saugos ir higienos normų ir taisyklių. Lenkijos higienos instituto leidimas.Produktui išduota atitikties deklaracija.

Techniniai duomenys

Techniniai duomenys
Sudėtis: gipso rišiklio, mineralinių priedų ir priemaišų mišinys
Sausos masės tankis: apie 0,9 kg/dm3
Tinkamas vandens kiekis: apie 13,5 litrai 25 kg sauso mišinio
Rišimo pradžia: > 20 minučių
Sunaudojimo trukmė: apie 30 minutės nuo sumaišymo su vandeniu
Apdorojimo trukmė: apie 120 minutės
CaSO4 kiekis: ≥ 50% masē
Atsparumas gniuždymui: ≥ 2 MPa
Atsparumas lenkimui: ≥ 1 MPa
Kibumas: ≥ 0,3 MPa
Degumas: A1 klasė
Išeiga: apie 27,5 dm3 iš 25 kg
Sąnaudos apie 0,9 kg/m2/mm