Gipskartonio siūlių glaistas Alpol AG S20

Gipskartonio siūlių glaistas Alpol AG S20

Gipskartonio siūlių glaistas Alpol AG S20

AG S20 užglaistyti gipskartonio plokščių ir kitų gipso elementų sandūras, taip pat tinkui glaistyti gruntu po išlyginamuoju glaistu, nedideliems sienų ir lubų brokams užpildyti. Naudoti pastatų viduje. Gipso, keramikos, silikato, betono ir akytojo betono elementų sienos ir lubos. Gipso, cemento, cemento ir kalkių, kalkių tinkas, gipskartonio plokštės.

Gipsokartonio siūlių glaisto kaina:
2 kg - 2.3 €
4 kg - 3.29 €
20 kg - 10.55 €

 

 

 

Pagrindas ir jo paruošimas

Pagrindo tipas

Gipso, keramikos, silikato, betono ir akytojo betono elementų sienos ir lubos. Gipso, cemento, cemento ir kalkių, kalkių tinkas, gipskartonio plokštės.

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, švarus, tvirtas ir našus. Pašalinti dažų ir kitų teršalų likučius. Įtrūkimus ir plyšius nukalti. Trūkumus užpildyti greitojo rišimo mūro ALPOL AZ 130 arba lyginamuoju skiediniu ALPOL AZ 135. Silpnus pagrindus nudažyti giliosios skvarbos gruntu ALPOL AG 700 arba ALPOL AG 704, jeigu papildomai reikia sumažinti pagrindo imlumą. Visus plieno elementus (staktas, instaliacijų vamzdžius, užtvarus ir pan.) saugoti nuo tiesioginio sąlyčio su gipsu dėl jo korozinio poveikio.

Naudojimo būdas

Naudojimo būdas

Maišo turinį mechaniškai ar rankomis sumaišyti su nurodytu švaraus, šalto vandens kiekiu iki gaunama reikiama vientisa konsistencija. Visada sausąjį mišinį berti į vandenį. Palikti 5 minutėms ir vėl išmaišyti. Glaistomą gipsą ant paruošto pagrindo tepti nerūdijančia plieno mente ar mentele iki gaunamas pageidaujamas efektas. Gipskartonio plokščių sandūras užpildyti armavimo juostomis. Išdžiuvus gipsui, visus nelygumus nušlifuoti šlifavimo tinkleliu arba švitriniu popieriumi. Gipso ruošinį sunaudoti per 1 valandą nuo išmaišymo su vandeniu. Nepanaudotas kietėjantis ruošinys netinka pakartotinai skiesti vandeniu ir reikia jį išmesti.

Pastabos, rekomendacijos

Atlikimo sąlygos

Darbus atlikti nuo +5ºC iki +30ºC aplinkos temperatūroje. Nepilti jokių kitų medžiagų. Kiekvienam ruošiniui naudoti švarius indus ir įrankius. Šviežią gipsą saugoti, kad pernelyg nesudrėktų.

Laikymas

Originaliose, nepažeistose pakuotėse ir sausose patalpose - 9 mėnesius nuo pagaminimo datos. Saugoti, kad nesudrėktų pervežant ir laikant.

Pastabos

Techniniai duomenys ir informacija apie naudojimo būdą nurodyti esant (20±2)°C temperatūros ir (65±5)% oro santykinės drėgmės sąlygomis. Kitomis sąlygomis sunaudojimo trukmė gali skirtis. Naudoti atitinkamas akių, kvėpavimo takų ir odos apsaugos priemones. Sumaišius su vandeniu pasireiškia šarminė reakcija. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Saugoti nuo vaikų. Šviežius nešvarumus valyti vandeniu. Gamintojas neatsako už žalą, padarytą netinkamai ar ne pagal paskirtį naudojant gaminį.

Bendri patarimai

Darbus atlikti laikantis statybos darbų reikalavimų, atitinkamų darbo saugos ir higienos normų ir taisyklių.

Techniniai duomenys

Techniniai duomenys

Sudėtis: gipso rišiklio, mineralinių priedų ir priemaišų mišinys
Sausos masės tankis: apie 0,9 kg/dm3
Tinkamas vandens kiekis: apie 10 litrai 20 kg sauso mišinio
Sunaudojimo trukmė: apie 60 minutės nuo sumaišymo su vandeniu
Rišimo pradžia: nuo 60 iki 180 minučių
CaSO4 kiekis: < 50% masē
Atsparumas gniuždymui: ≥ 2 MPa
Atsparumas lenkimui: ≥ 1 MPa
Kibumas: ≥ 0,25 MPa arba pagrindo defektai
Degumas: A1 klasė
Produktyvumas: apie 20 dm3 iš 20 kg
Išeiga: apie 1 kg/m2/mm