Pagrindinis » Nuostatos ir sąlygos

Nuostatos ir sąlygos

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato asmens, įsigyjančio prekes housing.lt internetinėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir UAB Aruodas (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises ir pareigas, prekių įsigyjimo bei apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką bei šalių atsakomybę.

1.2. Pirkėjas su šiomis Taisyklėmis sutinka registruodamasis interneto parduotuvėje housing.lt / joje pirkdamas prekes.

1.3. Registruotis ir pirkti prekes interneto parduotuvėje housing.lt turi teisę išimtinai tik: 
1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 
1.3.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; 
1.3.3. juridiniai asmenys;
1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.4. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad, remdamasis šių Taisyklių 1.3 punktu, turi teisę registruotis ir pirkti prekes interneto parduotuvėje housing.lt

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Pirkėjas registruodamasis, pildydamas užklausos formą ar užsakydamas prekes housing.lt internetinėje parduotuvėje turi (formose šie laukai pažymėti žvaigždute) ar gali nurodyti šiuos duomenis: vardą, pavardę, įmonės rekvizitus, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, prekių pristatymo adresą bei sutikimą dėl naujienlaiškio prenumeratos.

2.2. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu elektroninio pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui, mokėjimui ir pristatymui įvykdyti. Pirkėjas, užsisakęs naujienlaiškio prenumeratą, taip pat sutinka, kad jo duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.3. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

2.4. Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos pilnavertės internetinės parduotuvės housing.lt paslaugos, Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje) Pardavėjas įrašo informaciją – slapukus (angl. cookies). Įrašytą informaciją Pardavėjas naudoja Pirkėjo kaip ankstesnio housing.lt internetinės parduotuvės lankytojo atpažinimui, informacijos apie įdėtus į Pirkėjo prekių krepšelį pirkinius išsaugojimui bei svetainės lankomumo statistikos rinkimui. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma ši informacija. Pirkėjas turi teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) jo kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės parduotuvės housing.lt funkcijos jam gali būti neprieinamos. Pirkėjas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Pardavėjas įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus, atitinkamai pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus.

3. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

3.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs kontaktinius duomenis, pristatymo adresą ar atsiiėmimo punktą bei susipažinęs su šiomis taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

3.2. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma housing.lt duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei LR nustatytais teisės aktais.

4.2. Vadovaujantis 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo“, Pirkėjas turi teisę atsisakyti sudarytos su Pardavėju prekių pirkimo-pardavimo sutarties, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę bei detalizuojant jos užsakymą) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo dienos. Atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties Pirkėjas gali tik tuo atveju, jei prekė nebuvo sugadinta ar naudota, jos išvaizda iš esmės nepasikeitė, taip pat jei ji nebuvo specialiu užsakymu (Pirkėjui pageidaujant) gaminama ar atvežama iš gamintojo.

4.3. Pirkėjas gali turėti kitas Taisyklėse ir LR teisės aktuose numatytas teises.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir (jei reikia) jų pristatymą bei priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.2. Jeigu Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pardavėjui pareikalavus Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.

5.3. Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų.

5.4. Pirkėjas, naudodamasis internetine parduotuve housing.lt, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti LR teisės aktų.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės housing.lt darbui, stabiliam veikimui, duomenų saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti ar sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis internetine parduotuve.

6.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.

6.3. Pardavėjas turi teisę anuliuoti užsakytų prekių rezervaciją, jei per 2 (dvi) dienas nuo užsakymo atlikimo nepavyksta susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytu el.paštu ar telefonu, kad sutarti dėl apmokėjimo būdo ir, jei reikia, prekių pristatymo įkainių.

6.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti užsakytų prekių rezervaciją, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2.1. punkte numatytą apmokėjimą bankiniu pavedimu, nesumoka už prekes per 2 (dvi) dienas nuo išankstinės sąskaitos atsiuntimo.

6.5. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, pakeitimus paskelbdamas housing.lt tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

6.6. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir LR teisės aktuose numatytas teises.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės housing.lt teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad internetinė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su internetinės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti nurodytu adresu ar į atsiėmimo punktą, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.

7.4. Iškilus atvejams, kai dėl iš anksto nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali Pirkėjui pristatyti interneto parduotuvėje įsigytų prekių, Pardavėjas įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

7.5. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 4.2 punkte numatyta teise, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų, skaičiuojant nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

8. Prekių kainos, atsiskaitymo būdai

8.1. Prekių kainos interneto parduotuvėje housing.lt ir suformuotame užsakyme yra nurodomos šalyje cirkuliuojančia valiuta. Pardavėjas yra PVM mokėtojas, tad PVM yra įtrauktas į kainą. Prekių pristatymo išlaidos į prekių kainą nėra įskaičiuotos! Kainos housing.lt internetinėje parduotuvėje ir prekybos salonuose gali skirtis.

8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

8.2.1. Gavęs iš Pardavėjo sąskaitą su banko rekvizitais, Pirkėjas už prekes atsiskaito mokėjimo pavedimu bet kuriame banko skyriuje arba prisijungęs prie savo banko elektroninės bankininkystės sistemos ne vėliau kaip per 2 (dvi) dienas nuo sąskaitos gavimo.

8.2.2. Pirkėjas už prekes atsiskaito grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu. Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant sumokėti tikslią, Pardavėjo atsiųstoje sąskaitoje nurodytą grynųjų pinigų sumą. Šis atsiskaitymo būdas įmanomas tik kai pristatomos Pardavėjo sandėliuojamos prekės ir tik kai prekės pristatomos Pardavėjo transportu.

8.2.3. Pirkėjas už prekes atsiskaito grynaisiais pinigais arba mokėjimo kortele prekes atsiimdamas viename iš Pirkėjo prekybos salonų. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant.

8.2.4. Pirkėjas patvirtindamas Taisykles sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – sąskaitos jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu užsakyme nurodytu elektroninio pašto adresu. Sąskaitos aukščiau nurodyta forma pateikiamos Pirkėjui ne vėliau kaip iki prekių perdavimo jam momento. Sąskaitose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, pristatymo mokesčiai ir kiti remiantis buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais būtini pateikti duomenys.

8.2.5. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjui pateikus prekės užsakymą ir Pardavėjui jį patvirtinus, prekės kaina gali pakisti, atsižvelgiant į prekės kainai įtakos turinčius objektyvius rodiklius, tokius kaip prekės savikainos padidėjimas, informacinių sistemų techninė klaida, papildomos su prekės pardavimu Pirkėjui susijusios išlaidos (LR CK 6.313 str. 7 d.). Pirkėjui tokiu atveju nesutinkant įsigyti prekę nauja kaina, bet kuri iš Šalių, įspėjusi apie tai kitą Šalį, turi teisę nutraukti prekės pirkimo-pardavimo sutartį. Šalys susitaria, kad nuostoliai, susiję su pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimu šiame punkte numatyta tvarka, neatlyginami.

9. Prekių atsiėmimas ir pristatymas

9.1. Pirkėjas užsakydamas prekes gali pasirinkti prekių pateikimo būdą, t.y. pasinaudoti Pardavėjo teikiama mokama prekių pristatymo paslauga arba nemokamai atsiimti prekes viename iš Pardavėjo prekybos salonų.

9.2. Mokamas prekių pristatymas Pirkėjui:

9.2.1. Prekes Pardavėjas pristato savo transportu arba per įgaliotą atstovą (kurjerį) užsakymo metu nurodytu adresu Lietuvoje. Kuris transportas prekių pristatymui bus parinktas (apie tai patvirtindamas užsakymą el.paštu informuoja atsakingas Pardavėjo darbuotojas), priklauso nuo konkretaus užsakymo, t.y. jei užsakomos prekės yra smulkios ir jų kiekis nedidelis (pvz. juostos, įrankiai, valikliai, tvirtinimo elementai ir pan.), tikėtinas pristatymas per įgaliotą atstovą, jei prekės stambiagabaritės, jų kiekis ar svoris didelis (pvz. plokštės, plytos, stogo danga ir pan.) – tikėtinas pristatymas Pardavėjo transportu.

9.2.2. Prekes Pirkėjui Pardavėjas visada stengiasi pristatyti kuo greičiau, daugeliu atveju tikėtina 1-5 darbo dienų laikotarpyje, skaičiuojant nuo užsakymo patvirtinimo iš atsakingo Pardavėjo darbuotojo gavimo arba apmokėjimo už prekes gavimo (jei Pirkėjas renkasi atsiskaitymą bankiniu pavedimu arba jei prekės bus pristatomos per įgaliotą atstovą).

9.2.2.1. Atkreipiame dėmesį, kad jei užsakytų prekių Pardavėjas nesandėliuoja ar neturi artimiausiame pagal pristatymo adresą sandėlyje, pristatymo terminas tikėtina bus ilgesnis nei įvardintas 9.2.2. punkte, t.y. užtruks kol Pardavėjas prekes atsiveš iš gamintojo ar kol persiveš iš kito sandėlio. Visais atvejais apie tikėtiną konkretaus užsakymo pristatymo terminą el.paštu informuoja atsakingas Pardavėjo darbuotojas.

9.2.3. Prekes Pardavėjas pristato darbo dienomis nuo 08:00 iki 17:00 val. (išskyrus atvejus, kai prekės pristatomos Pardavėjo transportu iš Savanorių pr. 180 sandėlio Vilniuje – tada iki 16:30 val.). Konkretus prekių atvežimo nurodytu adresu laikas su Pirkėju suderinamas telefonu – prieš atveždamas prekes su Pirkėju susisiekia atsakingas Pardavėjo darbuotojas (vairuotojas) arba įgaliotas atstovas (kurjeris).

9.2.4. Prekes Pardavėjas pristato iki Pirkėjo kiemo, o jei privažiavimo nėra ar jis netinkamas – iki artimiausios vietos. Prekių iškrovimo, sunešimo ar užnešimo paslaugos Pardavėjas neteikia!

9.2.4.1. Iš anksto informavus Pardavėją (pildant užsakymą, reikia nurodyti pastabų skiltyje), tam tikras prekes Pirkėjui Pardavėjas gali pristatyti transportu su autoliftu. Tokiu atveju prekes Pardavėjas iškrauna iš automobilio Pirkėjo kieme, tam paruoštoje vietoje – Pirkėjas turi pasirūpinti, kad būtų patogus privažiavimas, tvirtas pagrindas, nukastas sniegas ir pan.

9.2.5. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Prekės sutartu laiku perduodamos tik priimančiam asmeniui pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei prekes priims ne pats Pirkėjas, pildydamas pristatymo informaciją Pirkėjas privalo nurodyti prekes vietoj jo priimsiančio asmens duomenis, kaip tai yra reglamantuojama LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 63-1479).

9.2.6. Prekių pristatymo (transportavimo) kaštus dengia Pirkėjas. Atskirais Pardavėjo nurodytais atvejais prekės gali būti pristatomos Pardavėjo sąskaita.

9.2.7. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių svorio, tūrio, matmenų ir pristatymo vietos, todėl galutinę kainą Pirkėjas mato jam išrašomoje sąskaitoje po užsakymo suformavimo ir patvirtinimo. Preliminarias pristatymo kainas galima rasti skyriuje “Perkantiems internetu”.

9.3. Nemokamas prekių atsiėmimas Pardavėjo prekybos salonuose:

9.3.1. Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai viename iš Pardavėjo prekybos salonų (atsiėmimo punktų), esančių adresu:

 • Raudondvario pl. 141, Kaunas
 • Elnio g. 5, Šiauliai

9.3.2. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 2 (dvi) dienas, skaičiuojant nuo Pardavėjo patvirtinimo, kad užsakymas jau paruoštas, gavimo momento. Užsakymo paruošimui Pardavėjas skiria 1-5 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo arba apmokėjimo už prekes gavimo, jei Pirkėjas pasirinko apmokėjimą bankiniu pavedimu. Atkreipiame dėmesį, kad kai kurių prekių aprašymuose gali būti įvardintas ilgesnis paruošimo (atsiėmimo) terminas nei 1-5 darbo dienos – tokiu atveju jį ir reikėtų turėti omenyje užsakant minėtas prekes.

9.3.3. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

9.4. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

9.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.6. Gavęs prekes Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę (ar nėra pažeista išorinė pakuotė) bei pasirašyti sąskaitą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo-priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo-priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo-priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę. Jeigu Pirkėjas priėmęs siuntą pastebi prekių neatitikimą, gamyklinį broką ar kitus prekių defektus, apie tai nedelsiant informuoja Pardavėją.

10. Prekių grąžinimas

10.1. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo“ bei 2001 m. birželio 29 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.

10.2. Jeigu Pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės prekė ir Pardavėjas neinformavo Pirkėjo apie prekės kokybės trūkumus jos pardavimo metu, Pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu iš Pardavėjo reikalauti:

 • pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;
 • atitinkamai sumažinti prekės kainą;
 • vienašališkai reikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

10.2.1. Pasitvirtinus skundui dėl netinkamos prekių kokybės bei Pirkėjui grąžinus netinkamos kokybės prekes, Pirkėjui per 14 (keturiolika) dienų yra grąžinami pinigai už prekę, grąžinimo išlaidas padengia Pardavėjas.

10.3. Jeigu Pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, Pirkėjas prekių grąžinimo teise gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę bei detalizuojant jos užsakymą (sąskaitos numerį, datą ir pan.).

10.3.1. Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus netenkinamas:

 • įsigijus užsakomas, pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintas prekes, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios buvo gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą;
 • įsigijus tonuojamas, matuojamas, pjaustomas prekes (dažus, tinkus, dažyves, gruntus, plėveles, linoleumus ir pan.).

10.3.2. Prekių grąžinimo išlaidos šiuo atveju tenka Pirkėjui: grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats prekybos salonų adresais arba atsiųsti naudojantis savo pasirinkto kurjerio paslaugomis.

10.4. Pirkėjo reikalavimas grąžinti ar pakeisti prekę yra tenkinamas, jeigu laikomasi šių sąlygų:

 • prekė nebuvo naudojama, nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos ir yra išsaugotos jos vartojamosios savybės;
 • prekė yra tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
 • prekė yra originalioje bei nepažeistoje prekės ir siuntos pakuotėje (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais);
 • Pirkėjas turi įrodymus, patvirtinančius, kad jis prekę pirko iš Pardavėjo.

10.4.1. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų.

10.4.2. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami bankiniu pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.

11. Atsakomybė

11.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

11.2. Už pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis internetine parduotuve, pažeidimą šalys atsako LR teisės aktų nustatyta tvarka.

11.3. Atsižvelgdami į LR elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenis galėjo sužinoti kitas asmuo, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

11.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

11.5. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

11.6. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje nuotraukose vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus savybių bei kompiuterio nustatymų, prekės gamybos ypatybių ar pasirinkto apšvietimo fotografuojant.

11.7. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus tiesioginius nuostolius.

12. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

12.1. Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio akcijas, bet kada keisti jų sąlygas, jas nutraukti.

12.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie akcijų sąlygų pakeitimai ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

13. Apsikeitimas informacija

13.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos, užklausos ar užsakymo formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

13.2. Pirkėjas visus pranešimus ir paklausimus pateikia Pardavėjo e-prekybos kontaktais (tel.: 8 65 782 113, el.paštas: rolandas@housing.lt) arba su juo susisiekusio konkretaus Pardavėjo darbuotojo kontaktais.

14. Baigiamosios nuostatos

14.1. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo internetinėje parduotuvėje housing.lt (įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką) laikoma pateikta Pirkėjui raštu.

14.2. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

14.3. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo-pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR teisės aktų nustatyta tvarka, teismingumą nustatant pagal Pardavėjo buveinės vietą.